Forskningsprosjekt


Langtidsoppfølging etter ODYSSEY studien

Vitenskapelig tittel:
ODYSSEY LEGACY Observasjonell sykdomsstudie: Langsiktige ettervirkningseffekter av LDL-C-senking med alirokumab: observasjonell oppfølgning av ODYSSEY OUTCOMES-studien

Prosjektbeskrivelse:
ODYSSEY-LEGACY er en observasjonell sykdomsregisterstudie som vil samle inn data om dødsfall knyttet til kardiovaskulære forhold, antall sykehusinnleggelser grunnet alvorlige, kardiovaskulære hendelser, dødsfall grunnet alle årsaker og bruk av LLT (innsamlet som statiner, ikke-statinbaserte, orale legemidler eller PCSK9i – bare legemiddelklassen samles inn, ingen spesifikke legemiddelnavn samles inn), samt behandlingen pasienten fikk som en del av ODYSSEY OUTCOMES-studien (den overordnede studien). En forminsket risiko for kardiovaskulære forhold har vært observert mot slutten av ODYSSEY OUTCOMES-studien. ODYSSEY LEGACY-studien vil følgelig besvare viktige vitenskapelige spørsmål om de langsiktige effektene av behandling med alirokumab på kardiovaskulære hendelser, spesielt dødsfall. Pasientene skal følges opp årlig gjennom et pasientspørreskjema opptil 10 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1264 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 24.06.2028

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Denne studien er sponset av Sanofi.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK