Forskningsprosjekt


Helseatferd, livskvalitet og psykisk helse etter hjertesykdom

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er satt sammen av to studier designet for å se på faktorer som er assosiert med helseatferd, livskvalitet og psykisk helse hos hjerte- og kar pasienter. Den første vil se på pasienters eget perspektiv på temaet gjennom en kvalitativ tilnærming. Den andre studien vil kvantiativt utforske hvilke faktorer som er assosiert med helseatferd, livskvalitet og psykisk helse. Spørreundersøkelsen vil baseres på eksisterende teorier og empiri, samt på forhold som kommer fram i den kvalitative studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2637 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 01.08.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Svein Bergvik
Forskningsansvarlig(e):  UiT
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK nord
12.10.2017 REK nord