Forskningsprosjekt


Utskrivningsintervensjon i Helgelandssykehuset Mo i Rana med fokus på riktig legemiddelbruk – en kvalitativ utviklingstudie

Vitenskapelig tittel:
Utskrivningsintervensjon i Helgelandssykehuset Mo i Rana med fokus på riktig legemiddelbruk – en kvalitativ utviklingstudie

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten er å utvikle en utskrivningsintervensjon med fokus på riktig legemiddelbehandling og riktig bruk av legemidler etter sykehusopphold. Intervensjonen skal tilpasses pasienten og utformes i et tverrfaglig team etter observasjon av de ulike fagområdene. Intervensjonen piloteres i liten skala, evalueres og skal resultere i forslag til implementering. Flere forskningsmetoder skal anvendes under utvikling av observasjonen og for å undersøke erfaringer med intervensjonen og hvorvidt intervensjonen har påvirket kvalitet av legemiddelinformasjon og -behandling; deltakende observasjon før utvikling og spørreskjema, intervjuer, vurdering av epikrisekvalitet samt statistisk beregning av 30 dagers reinnleggelsesrate.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1359 Prosjektstart: 13.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Beate Hennie Garcia
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen finansiering av prosjektet. Sykehuset dekker ferdig frankerte konvolutter og studentens arbeidssted. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK nord