Forskningsprosjekt


Angst for tannbehandling og traumatiske livshendelser

Vitenskapelig tittel:
Dental anxiety and traumatic life events: An epidemiological study based on The Tromsø Study- Tromsø 7

Prosjektbeskrivelse:
Høy angst for tannbehandling kan resultere i en manglende evne til å oppsøke eller gjennomføre nødvendig tannbehandling som kan resultere i dårlig tannhelse og en del rapporterer store fysiske og psykososiale konsekvenser. Selv om utvikling av tannbehandlingsangst avhenger av flere forhold så er det evidens for at utviklingen kan påvirkes av traumatiske opplevelser, som for eksempel smertefulle eller truende opplevelser i helsetjenesten, eller fysiske og/eller seksuelle overgrep. Prosjektet ønsker å beskrive utbredelsen av angst for tannbehandling i den voksne befolkningen i Tromsø. I tillegg så ønsker vi å finne ut om det er mer enn tilfeldige forskjeller mellom individer med høyt og lavt nivå av tannbehandlingsangst når det kommer til erfaringer med ulike traumatiske livshendelser, nivå av psykiske plager, bruk av tannhelsetjenester og selvrapportert oral helse data. Denne typen kunnskap kan gjøre tannhelsetjenesten bedre i stand til å gi de som sliter med dette et godt tilbud.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1352 Prosjektstart: 01.07.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan-Are K. Johnsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

HelsedirektoratetForskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Odontologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK nord