Forskningsprosjekt


Kan sosioøkonomiske helseforskjeller forklares med fysisk aktivitet på jobben og i fritiden? Fysisk aktivitet i arbeid og fritid og hjertekar-sykdom

Vitenskapelig tittel:
Can socio-economic health differences be explained by physical activity at work and during leisure time? Physical activity in work and leisure and cardiovascular disease

Prosjektbeskrivelse:
Høy fysisk aktivitet på jobben øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og tidlig død, mens fysisk aktivitet i fritiden reduserer risikoen. Per i dag eksisterer det ingen konkrete anbefalinger om fysisk aktivitet i fysisk krevende jobber. Dette kan være på grunn av at forskning peker i forskjellige retninger og har en rekke metodiske svakheter. Det er derfor behov for en ny systematisk meta-analyse for å skaffe bedre kunnskap om fysisk aktivitet på arbeidsplassen og risiko for hjerte-og karsykdommer og død. Activity@Work-konsoritet vil samle individuelle data fra studier av høy kvalitet i Norge, Danmark, Finland, Sverige, Nederland, Italia og Belgia. Resultatene fra dette arbeidet forventes å få stor internasjonal oppmerksomhet og stor innflytelse på utformingen av anbefalinger for fysisk aktivitet på arbeid og i fritiden. Vi vil også gjennomføre en separat undersøkelse i HUNT materialet på sammenhengen mellom utslitthet fra arbeid med samme endepunkt som i meta-analysen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1199 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

The Netherlands Organisation for Health Research and DevelopmentForskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK midt