Forskningsprosjekt


Øyebevegelseskamera i slagrehabilitering

Vitenskapelig tittel:

Øyebevegelseskamera i kartlegging av visuelle oppmerksomhetsvansker etter hjerneslag

 Prosjektbeskrivelse:
Visuelle oppmerksomhetsvansker er en kjent følge av hjerneslag. Visuell oppmerksomhet deles inn på ulike måter, men for denne studien er evnen til 1) å selektere bestemte typer informasjon og 2) å fokusere på denne informasjonen over tid, spesielt relevant. I dag utredes slike vansker ved bruk av målemetoder som enten er lite sensitive eller ikke vurderer de funksjonelle sidene ved vanskene. En nyutviklet oppgave som kombinerer grad av oppmerksomhetsbelastning, vedvarende oppmerksomhet og lokalisasjon av stimuli, utføres av pasientene mens øyebevegelser og pupillstørrelse registreres. Øyebevegelser er godt mål på evnen til å oppdage og følge bevegelsene til bestemte objekter. Evnen til å holde fokus over tid krever kognitiv anstrengelse som uttrykkes gjennom økt pupillstørrelse. Oppgaven vil også benyttes til å vurdere effekten av rehabiliteringsprogrammene Limb Activation Training og "fasisk årvåkenhet". Slagets lokalisasjon, størrelse og funksjonelle betydning vurderes med MRI.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1589 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Egil Nordvik
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

1. Midler til PhD-prosjekt er tildelt fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering

2. Det vil også søkes om midler fra Helse Sør-østForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 80

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-programmet ved Psykologisk inst., UiO, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst