Forskningsprosjekt


Vurdering av transfusjonsresultater for blodplater lagret i PAS-G løsning

Vitenskapelig tittel:
Evaluation of Transfusion Results of Platelets Suspended in PAS-G Solution

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Blodplatetransfusjoner er viktig del av støttebehandlingen ved flere blodsykdommer. Effekten av transfusjonene er avhengig av blodplatenes kvalitet. Kvaliteten påvirkes av oppbevaringsmediet. Så langt har en blanding av plasma og additivløsning og plasma alene vært likeverdige oppbevaringsmedier. Det er nå utviklet en ny generasjon av tilsetningsløsninger, med tilsetning av spormetaller, og laboratorieanalyser tyder på bedre funksjon av blodplater oppbevart i disse løningene. PAS-G er en slik ny oppbevaringsløsning. Formål: Demonstrere at blodplater oppbevart i PAS-G løsning ikke har dårligere effekt enn plater oppbevart i plasma.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2215 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 31.03.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tor Hervig
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vurdering av transfusjonsresultater for blodplater lagret i PAS-G løsning
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2010 REK vest
31.01.2018 REK vest