Forskningsprosjekt


Innføring av høy sensitiv Troponin T analyse-betydning for klinisk praksis?

Vitenskapelig tittel:
Kartlegge kliniske konsekvenser etter innføringen av høy-sensitiv Troponin T analyse i hjerteinfarktdiagnostikk.

Prosjektbeskrivelse:
Troponin T og I er proteiner essensielle for kontraksjon av hjertemuskel. Troponinene er også sentrale for hjerteinfarktdiagnostikk. I 2009 innførte mange laboratorier i Norge en ny, høysensitiv troponin T analyse. Det nye referanseområdet ble senket til 0-14 ng/l, og beslutningsgrensen for hjerteinfarkt diagnosen ble internasjonalt satt til 14 ng/l. Etter innføring av den nye høysensitive troponin T metoden med lavere grenseverdier, vil flere pasienter ha troponinverdier over denne referansegrensen, og man kan frykte at flere pasienter feilaktig får diagnosen myokardinfarkt. Denne studien skal evaluere om bruk av den nye målemetoden med troponin T fører til at flere pasienter diagnostiseres med hjerteinfarkt, om det fører til flere koronarangiografier enn tidligere, samt resultatene av disse undersøkelsene. Videre vil man kartlegge hvilke andre kliniske tilstander som er assosiert med økte troponin T nivåer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2080 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 01.09.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: torstein jensen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst