Forskningsprosjekt


En europeisk observasjonsstudie for å vurdere effekten og bruken av NSAIDs blant pasienter med reumatisk sykdom

Vitenskapelig tittel:
European Real Life study on NSAIDs treated patients with Osteoarthritis, Rheumatoid Arthtritis and Ankylosing Spondilitis: Assessment of pain relieve, gastrointestinal symptoms, adherence and health resource consumption.

Prosjektbeskrivelse:
Studien beskrives som en observasjonsstudie av bruk av NSAIDS i klinisk praksis. Studien skal vare i 6 mnd, og innebærer 3 besøk hos legen. Forbruk av NSAIDS og oppståtte bivirkninger skal registreres for å dokumentere hvordan medikamentet brukes i praktisk klinisk behandling og hvilke bivirkninger som oppstår. Det legges vekt på at forebygging av bivirkninger som dyspepsi og alvorligere GI komplikasjoner med blødninger er en viktig intervensjon for pasientgruppen. Pasientene skal fylle ut skjema for livskvalitetsmål og skjema som kartlegger tilfredshet med behandlingen. I tillegg skal prosjektet ha tilgang til journaldata for relevant syke- og medikamenthistorie, høyde og vekt, røyking, 11 demografi og diagnostiske tester. Pasientpopulasjonen består av pasienter med osteoartritt, reumatoid artritt eller Bechterews sykdom. I Norge skal 250 pasienter over 18 år inkluderes (av totalt 3600). 12 europeiske land er inkludert. Samlet sett har studien som formål å bidra til å bedre behandlingen av denne pasientpopulasjonen i klinisk praksis.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1913 Prosjektstart: 13.09.2010 Prosjektslutt: 30.09.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Andrea Berz
Forskningsansvarlig(e):  AstraZeneca AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst
04.05.2011 REK sør-øst