Forskningsprosjekt


Longitudinell studie av personer med LCS1/Aagenæs syndrom

Vitenskapelig tittel:
En 9 års oppfølgingsstudie av sykdomsutvikling og levekår hos pasienter med Aagenæs syndrom/Lymfødem kolestase syndrom (LCS1)

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke hvordan leversykdommen har utviklet seg hos en pasientpopulasjon gjennom ni år. I tillegg skal man gradere lymfødemet hos alle personer med syndromet, samt vurdere om tannhelse sammen med data fra spørreskjema gir økt innsikt i sykdommen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/253 Prosjektstart: 01.06.2009 Prosjektslutt: 01.07.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lill Monica Drivdal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Det medisinske fakultet, Nivå: dr.scient.
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst