Forskningsprosjekt


Vurdering og behandlig av akutt smerte i akuttmottak hos pasienter med brudd i hoften

Vitenskapelig tittel:
Assessment and treatment of acute pain in hip fracture patients in the emergency department

Prosjektbeskrivelse:
Inntil 80% av alle pasienter som kommer til akuttmottak verden over har en eller annen smerterelatert utfordring. Det er behov for å lære mer om en ikke ubetydelig gruppe i denne sammenheng, hoftebruddpasienter og smertelindring av disse i akuttmottaket. Målet med denne studien er å få mer kunnskap om effekt av ultralydveiledet blokade av lår-nerven med lokalbedøvelse hos pasienter med hoftebrudd. Man skal sammenlikne en slik blokade utført av spesialtrente sykepleiere mot vanlig praksis der slik blokade utføres av anestesileger. Vi skal også utvikle et opplæringsprogram for disse sykepleierne og evaluere dette. I tillegg ønsker vi å få mer kunnskap om hyppigheten av kognitiv svikt og delirium hos alle hoftebruddpasienter ved å screene disse prehospitalt ved hjelp av et 4AT skjema. Det er også behov for mer empiri vedrørende hvordan disse pasientene opplever forhold knyttet til helse, sykdom og behandlingseffekter, vi vil derfor gjennomføre pasient rapporterte målinger (PROM).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2203 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 31.03.2024

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Elin Saga
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er et  ledd i en ph.d løp der 50% lønn betales i 6 år av Sykehuset i Vestfold. Utgifter forbundet med opplæring av studiesykepleier, ultralydmaskin, medikamente, CRF-permer etc dekkes innenfor ordinær drift av Sykehuset i Vestfold.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Person Centred Healthcare, Nivå: ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst