Forskningsprosjekt


Bruk av hostemaskin på barn med nevromuskulær sykdom, hvilke innstillinger er mest effektive

Vitenskapelig tittel:
The optimal settings for Mechanichal insufflation-exsufflation in children with Neuromuscular disorders and weak cough

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ønsker å undersøke hva som er de mest effektive, men også skånsomme og komfortable innstillingene av hostemaskinen for barn med nevromuskulær sykdom (NMD) og svak hoste Studien bygger på resultatene fra en omfattende barnelungemodellsimuleringsstudie, hvor vi i denne oppfølgende todelte kliniske studien ønsker å vurdere på pasientene hvilke innstillinger som er effektive og trygge. Studien skal verifisere om resultatene fra lungemodellen kan overføres på barn og har som formål å undersøke: -om hosteevne og lungefunksjon endres ved en luftveisinfeksjon hos barn med NMD. -hvorvidt de innstillinger som var mest effektive (høyest luftstrøm) på en lungemodell er effektive og komfortable på barn med NMD (luftstrøm og komfort) og om dette endres ved en pågående luftveisinfeksjon. Målet er å bidra til bedret lungehelse, prognose, færre sykehusinnleggelser og bedre livskvalitet gjennom en trygg bruk av hostemaskin for barn med NMD og svak hoste.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1269 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Vegard Hovland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonal kompetansetjeneste for langtids mekanisk ventilasjonsstøtte og Forskningsfondet for nevromuskulære sykdommerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst