Forskningsprosjekt


START

Vitenskapelig tittel:
The use of Short Term Assessment of Risk and Treatability in a general psychiatric ward.

Prosjektbeskrivelse:
Utviklingen og evalueringen av strukturerte kliniske sjekklister i risikovurderinger har hatt beskyttelse av samfunnet som hovedmålsetning, og spesielt å avdekke en potensiell trussel om voldelig atferd et enkeltindivid vil utgjøre mot andre. Derimot har det vært mindre innsats på å utvikle kliniske verktøy for organisering av tiltak for å redusere og forebygge risiko for voldelig atferd. Forskningen har heller ikke hatt særlig fokus på å dokumentere mulige forbedringer i personers tilstand og atferd, som følge av behandling/rehabilitering. START ble laget med bakgrunn i klinikeres utilfredshet med de eksisterende risikovurderingsverktøy. START er et verktøy for strukturert vurdering av risiko for bl.a.vold, selvskade, selvmord og rusmiddelmisbruk. START er også et verktøy til bruk for planlegging av behandling/ endringsarbeid. Studien ønsker å se på om START-skåringer sammenfaller med faktiske hendelser registrert i START Outcome Scale (SOS) og STARTs psykometriske egenskaper.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1985 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Roger Almvik
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialistutdanning, Nivå: Psykolog
Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2010 REK midt