Forskningsprosjekt


Antibiotikabruk blant barn etter fødselssesong og fødselsår i Norge 2004-17

Vitenskapelig tittel:
Antibiotic use among children by birth season and birth year in Norway 2004-17

Prosjektbeskrivelse:
Antibiotikabehandling av barn forekommer hyppig, og behandling i ung alder kan påvirke tarmflora med mulige langtidseffekter på immunsystemet og mikrobiell resistens. I dette prosjektet vil vi undersøke om fødselssesong og fødselsår predikerer tid til første antibiotikabehandling og antall antibiotikabehandlinger de første 3 leveår. Vi vil bruke data om antibiotikaforskrivning fra Reseptregisteret. Her finner vi nødvendige data om forskriver og pasient. Befolkningsdata henter vi fra SSB, og andre demografiske data henter vi fra Gator databasen. Tid til utlevering av antibiotika vil bli analysert med Kaplan-Meier, og totalbruk justert for demografiske variabler vil bli analysert med Cox regresjon. Mulige effekter av vaksinasjonsprogrammer og nasjonale handlilngsplaner vil bli analysert ved hjelp av avbrutte tidsrekker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1021 Prosjektstart: 20.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Lars Småbrekke
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT Norges arktiske universitetForskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2018 REK nord
31.05.2018 REK nord