Forskningsprosjekt


Effekten av opplæringstiltak for foreldre til barn med ADHD

Vitenskapelig tittel:
The effects of peer co-led educational program for parents of children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A study protocol for a randomized controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Opplæringskurs for foreldre som ledes i samarbeid med brukerrepresentanter er lovpålagte tiltak i psykisk helsevern og en av helseforetakenes 4 kjerneoppgaver (Spesialisthelsetjenesteloven § 3.8). Foreløpig er det få effektstudier i barne- og ungdomspsykiatrien der brukerrepresentanter har vært med på å utvikle og lede slike opplæringskurs. Hensikten med dette prosjektet er å evaluere hvilken effekt slike opplæringskurs har på foreldres mestring, kunnskap og ferdigheter, og også om dette kan innvirke på barnets symptom og funksjonsnivå, og etterlevelse av behandling og bruk av helsetjenester.. Vi ønsker å undersøke korttidseffekten av tiltaket, først gjennom en pilot RCT for å undersøke gjennomførbarhet. I pilotstudien får sammenligningsgruppen dette tilbudet etter ventetid. I RCT2 sammenlignes foreldre i gruppen som får tiltaket med foreldre som ikke får tiltaket. De samme variablene brukes i begge RCT. I siste studie valideres selvrapporteringsskjema brukt i RCT'ene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1196 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingunn Mundal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om finansiering av prosjektet. Brukerstyrt senter Vårres dekker utgifter til lønn av brukerrepresentanter. Prosjektet støttes også av ADHD forskningsgruppe innen psykisk helsevernForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK midt
05.12.2018 REK midt
12.02.2019 REK midt
05.06.2019 REK midt