Forskningsprosjekt


Sammenligning av to behandlingsstrategier, utblokking av forsnevringer i hjertets kranspulsårer (PCI) eller ikke, før utskifting av trang aortaklaff (TAVI).

Vitenskapelig tittel:
Routine revascularization with percutaneous coronary intervention in patients with coronary artery disease undergoing transcatheter aortic valve implantation – the third Nordic Aortic Valve Intervention Trial – NOTION-3

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter som skal til en kateterbasert utskiftning av trang hovedpulsåreklaff (TAVI) og som har minst en trang kransåre i hjertet skal undersøkes i studien. Pasientene blir trukket ut til enten å få ballongblokket og stentet de trange årene (PCI) med moderne teknikk før TAVI eller å få utført TAVI uten blokking av kransårene først. Vi vet ikke om den noe økte risikoen ved en PCI blir oppveid av fordelen med å åpne trange årer før TAVI. Studien skal tilføre ny kunnskap og bedre behandlingsstrategien på denne pasientgruppen. Dette er en Nordisk multisenter studie og pasientene blir fulgt over minst 5 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1017 Prosjektstart: 01.07.2018 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Øyvind Bleie
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien støttes av midler fra firmaet BostonScientific og fra den danske Hjerteforeningen. Forskningsstøtte fra studien administreres av BergenTeknologioverføring (BTO) og går til drift av studien og lønn til forskningssykepleier.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2018 REK nord