Forskningsprosjekt


Telemedisin i samarbeid mellom alderspsykiatrisk avdeling og sykehjem - TESAM

Vitenskapelig tittel:
Telemedisin i samarbeid mellom alderspsykiatrisk avdeling og sykehjem - TESAM

Prosjektbeskrivelse:
Alderpsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet HF (SI), har etablert et team som tilbyr ambulerende tjenester der hvor pasienten bor. Det aktuelle prosjektet er et pilot/utviklingsprosjekt. Det skal tilrettelegges for at deler av tjenesten kan tilbys ved bruk av videokonferanse (VK) som verktøy i samhandlingen mellom de aktuelle parter i tjenesten. Prosjektet vil utprøve veiledning med bruk av VK mellom spesialisthelsetjenesten og Jevnaker sykehjem og fastlegekontor. Alle VKstudioer skal bli tilknyttet til Norsk helsenett for å garantere kommunikasjon på høyeste sikkerhetsnivå. Utprøvingen skal danne grunnlag for en videreutvikling av tjenesten. Prosjektet skal evalueres på personal- og pasientnivå.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1981 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Oskar Heinz Sommer
Forskningsansvarlig(e): 
Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst