Forskningsprosjekt


Forekomst av emaljeutviklingsforstyrrelser på 6-årsmolarer og incisiver (MIH) hos barn i Aust-Agder

Vitenskapelig tittel:
Molar Incisiv Hypomineralisasjon (MIH) - forekomst og årsak hos barn i Aust-Agder

Prosjektbeskrivelse:
Emaljedefekter på 6-årsmolarer og fortenner hos barn (Molar Incisiv Hypomineralisasjon-MIH) er ikke uvanlig med en antatt forekomst på 10-20%. Noen barn er alvorlig rammet og kan ha store smerter som påvirker livskvalitet. Videre kan dårlig mineralisering gi fraktur av tannkrone og behov for omfattende tannbehandling. Årsaken til MIH er ikke fullt klarlagt, men forskning tyder på at sykdom i tidlige barneår er en medvirkende faktor. Hovedmål med studien er å kartlegge forekomst av MIH i Norge (en tilsvarende studie pågår i Oslo), og delmål å studere en mulig sammenheng med tidligere sykdom og hvordan MIH kan påvirke livskvalitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/958 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anne B Skaare
Forskningsansvarlig(e):  Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter SørForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK midt