Forskningsprosjekt


Kvalitativ evaluering av Basal eksponeringsterapi

Prosjektbeskrivelse:
Dialektisk adferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi er behandlingsformer for personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. På Blakstad sykehus har de utviklet en terapimodell for de dårligste pasientene i pasientgruppen, Basal Eksponeringsterapi (BET). I prosjektet skal man gjøre en kvalitativ evaluering av pasienter som har fått BETbehandlingen med fokus på deres opplevelse av dette. Datainnsamlingen gjøres ved intervju. Prosjektets formål er å justere og videreutvikle BET basert på brukernes tilbakemeldinger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1919 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 28.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Roar Fosse
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken Helseforetak
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologisk Institutt UiO, Nivå: hovedoppgave profesjonsstudiet
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst