Forskningsprosjekt


Selvmords-krise-syndromet; Kan akutt selvmordsrisiko avdekkes bedre? En HUNT kohort-studie

Vitenskapelig tittel:
Suicide Crisis Syndrome as a risk factor for imminent suicide -- a prospective cohort study: the HUNT Study

Prosjektbeskrivelse:
Vi kjenner generelle risikofaktorer for selvmord, men å forutse og kunne avverge akutte selvmord er vanskelig. Nyere forskning viser at det kanskje er mulig å definere et selvmords-krise-syndrom. Vi vil undersøke om HUNT-data kan definere selvmords-krise og predikere risiko for å bli hospitalisert for selvmordforsøk eller dø av selvmord.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1037 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst