Forskningsprosjekt


Metodestudie: Faktorer som kan påvirke leverstivhetsmåling

Vitenskapelig tittel:
Metodestudie for ultralyd elastografi hos friske voksne: Faktorer som kan påvirke leverstivhetsmåling

Prosjektbeskrivelse:
Påvisning av fibrose, og evaluering av grad av fibrose, er viktig ved kroniske leversykdommer for å vurdere prognose og for beslutninger om oppfølging og behandling. Leverstivhetsmåling med ultralyd elastografi er en enkel og non-invasiv metode for å evaluere fibrose. Ytre faktorer kan påvirke leverstivheten og føre til feilaktig tolkning av fibrosegrad: Det er vist at pågående alkoholmisbruk, inntak av et større måltid, så vel som dyp inspirasjon under undersøkelsen, gir forhøyede leverstivhetsmålinger. Imidlertid er det mangelfullt kunnskapsgrunnlag når det gjelder hvordan leverstivhetsmålinger påvirkes av normal respirasjon, et lite måltid, fysisk aktivitet eller normalt alkoholforbruk i dagene før undersøkelsen. Vi ønsker derfor å undersøke dette hos friske voksne (20 menn, 20 kvinner) i en metodestudie. I en travel klinisk hverdag er det vanskelig å standardisere forholdene optimalt, og det vil derfor være nyttig å avklare effekten av disse faktorene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/921 Prosjektstart: 15.08.2018 Prosjektslutt: 30.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Mette Vesterhus
Forskningsansvarlig(e):  Haraldsplass Diakonale sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Master / særoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
30.05.2018 REK vest