Forskningsprosjekt


Kjøreferdighet etter inntak av innsovningsmidlet zopiklon

Vitenskapelig tittel:
Driving simulator performance related to serum concentrations of the benzodiazepine-like hypnotic zopiclone

Prosjektbeskrivelse:
Siden det ble introdusert på midten av 1990-tallet, har innsovningsmidlet zopiklon fått stor utbredelse, og anvendes nå i et omfang sammenlignbart med kontinuerlig bruk hos 3-4% av befolkningen. Midlet har en virkningsprofil og virketid som tilsier at det kan ha uheldige effekter på bl.a. trafikkadferd. Med etanol som testsubstans har vi utviklet og validert en avansert grafisk kjøresimulator slik at prestasjonsforringelser kan relateres direkte til relativ risiko for å bli innblandet i trafikkulykker. Vi ønsker nå å teste frivillige forsøkspersoner som har inntatt vanlige terapi(innsovnings)-doser av zopiklon for å undersøke om dette midlet gir prestasjonsforringelse i samme omfang som blodalkoholkonsentrasjoner i størrelsesorden 0,5 promille eller mer. Forsøkene omfatter 20 personer som hver vil bli testet med placebo (drikke+tablett), to zopiklondoser og etanol med dobbeltblindet design. Hver testsesjon vil gå over ca. 8 timer og inkludere 4 simulatorsesjoner og 7 blodprøver.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1998 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 01.06.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Slørdal
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram: Et av flere delprosjekter innen det NFR-finansierte VALIDAD-prosjektet
Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2010 REK midt