Forskningsprosjekt


Koloskopi eller avføringstest som screeningmetode mot tarmkreft: En sammenlignende effektstudie i det norske tarmscreeningprogrammet

Vitenskapelig tittel:
Norwegian Colorectal Cancer Screening trial

Prosjektbeskrivelse:
Tarmkreft er den nest vanligste kreftsykdommen i Norge og rammer årlig mer enn 4000 nordmenn. Tarmkreft er også den dyreste kreftformen å behandle. Risikoen for å dø av tarmkreft kan reduseres ved screening. Derfor er det bestemt at et screeningprogram mot tarmkreft innføres fra 2019. Den valgte screeningmetoden i Norge er en avføringstest som kan påvise usynlig blod ved en immunkjemisk metode. Testen tilbys befolkningen ved 55 års alder og videre til 63-års alder (inntil 5 ganger). Det er godt dokumentert at screening kan redusere risikoen for å dø av tarmkreft. Imidlertid er det usikkert hvilken metode som er best egnet til formålet. I dette prosjektet ønsker vi å sammenligne en en-gangs undersøkelse med koloskopi med standard screeningmetode (avføringstest) i en randomisert kontrollert studie. Avføringsprøven er en test som tas hjemme og sendes med posten til analyse. Koloskopi må utføres på sykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1076 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2058

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Øyvind Holme
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettetForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker

Sluttmelding/publikasjon: Koloskopi eller avføringstest som screeningmetode mot tarmkreft: En sammenlignende effektstudie i det norske tarmscreeningprogrammet
Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst