Forskningsprosjekt


Kystsamfunn i endring: Generasjon, helse og bærekraft. En HUNT studie.

Vitenskapelig tittel:
Coastal communities, generations, health and sustainability. The HUNT Study, Norway

Prosjektbeskrivelse:
Historisk helsestatistikk har vist at helse og livskvalitet i mange norske kystsamfunn har vært dårligere enn i andre regioner. I de siste tiårene har kystområdene gjennomgått store strukturelle endringer, og Kystnorge har blitt ekstremt viktig for norsk økonomi gjennom lakseoppdrett. Helsa til kystbefolkningen er en viktig ressurs i denne konteksten. Denne studien tar sikte på å kartlegge helse og livskvalitet i kystbefolkningen gjennom tider med store og raske strukturelle endringer, og sammenligne utviklingen med utviklingen i andre regioner i et generasjonsperspektiv.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1009 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 01.02.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNUForskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2018 REK nord