Forskningsprosjekt


Antistoff-respons mot TNF-blokkere ved inflammatorisk tarmsykdom

Vitenskapelig tittel:
Stavanger University Hospital IBD study – Immunogenicity (SUSI-IG) Antibody response to TNFα inhibitors in inflammatory bowel disease

Prosjektbeskrivelse:
Tumor nekrose faktor (TNF)-alfa er et signalmolekyl i immunsystemet som står sentralt i sykdomsmekanismen ved inflammatorisk tarmsykdom, og TNF-alfa hemmere (TNFI) har blitt viktige i behandlingen av pasienter med moderat til alvorlig sykdom. En del pasienter har ikke effekt av TNFI eller effekten forsvinner etter en tid. Disse pasientene har ofte TNFI-reaktive antistoffer i serum. Hvorvidt behandlingssvikt skyldes antistoff-dannelse mot TNFI og hvordan disse antistoffene dannes er sentrale spørsmål i IBD-forskningen. Vi vil undersøke hvordan slike antistoffer dannes ved å høste plasmablaster i blodet 1 uke etter TNFI-behandling og undersøke om disse skiller ut TNFI-spesifikke antistoff ved hjelp av Enzyme-Linked ImmunoSpot (ELISpot). Vi vil inkludere pasienter som starter på TNFI-behandling og pasienter som skifter TNFI medikament på grunn av behandlingssvikt. Metoden er mye benyttet i studier av antistoff-dannelse og vil kunne danne grunnlag for dypere studier i fremtiden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/997 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 31.05.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Steinsbø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres ved hjelp av Postdoc midler tildelt Øyvind Steinsbø fra Helse Vest, og det vil også søkes om interne driftsmidler fra Stavanger Universitetssykehus.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2018 REK nord
14.03.2019 REK nord