Forskningsprosjekt


Dødfødsler og spedbarnsdødelighet i Norge i en 10 års periode fra 2009 til 2018

Vitenskapelig tittel:
Stillbirth and infant mortality in Norway during a ten year period from 2009 to 2018.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar for seg dødfødsler og spedbarnsdødelighet i Norge fra 2009 til 2018. Medisinsk Fødselsregister ble etablert i 1967og tall fra registeret har vist at spedbarnsdødeligheten (levende fødte og død innen første leveår) i Norge har falt betydelig etter dette, fra ca. 14/1000 til mindre enn 4/1000 levende fødte rundt 1990. I 2016 hadde Norge den syvende laveste spedbarnsdødeligheten i verden i følge Unicef. Studier av forekomsten av dødfødsler og spedbarnsdødelighet er viktige for å evaluere og sammenligne helsetilstanden i ulike land. I Norge foregår alle institusjons-fødsler og all behandling av spedbarn ved offentlige sykehus. Data som omhandler forhold ved mor og barn samt behandling og utfall er tilgjengelige i ulike helseregistre. Denne studien vil belyse årsaker og omstendigheter rundt dødfødsler og spedbarnsdødelighet. Dette kan bidra til å identifisere intervensjoner som kan forhindre dødfødsler og spedbarnsdød.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/953 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 31.03.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Beate Horsberg Eriksen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder har en 20% stilling som forsker/forskningsrådgiver. Denne tiden samt overlegepermisjon skal brukes til å arbeide med prosjektet. 

Det søkes om finansiering av utgifter til innhenting av data fra omtalte registre, utgifter til møter i prosjektgruppen og reise/opphold/kursutgifter for prosjektleder ved presentasjon av resultater.

Se vedlegg, Budsjett.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK midt
05.12.2018 REK midt