Forskningsprosjekt


Vitenskapelig undersøkelse av tannforhold hos beboere på alders- og sykehjem i Oslo

Prosjektbeskrivelse:
I 1994 utførrte vi en undersøkelse ved alders og sykehjem i Oslo. Vi ønsker nå å gjenta denne undersøkelsen. Vårt siktemål er at vi som utgangspunkt ville prøve å få gjennomført en undersøkelse på ca 500 beboere, samtidig som vi får en rimelig geografisk fordeling innen Oslo. Vi ønsker å registrere som i 1994, beboernes holdning til og erfaring med tannhelsetjenesten. Vi vil så gjøre en enkel registrering av tannfroholdene undersøkt med speil. Proteser vil bli beskrevet og ev merking registrert. Da eldre personer omkommer fra tid til annen, for eksempel ved branner, og må identifiseres, er vi spesielt interessert i informasjon om tannforhold og ev protesemerking til denne gruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1974 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 30.06.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tore Solheim
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for oral biologi
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Gjennomføringen har vært som opprinnelig forutsat
Behandlet i REK
DatoREK
13.01.2011 REK sør-øst
13.01.2011 REK sør-øst
13.01.2011 REK sør-øst
13.01.2011 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst