Forskningsprosjekt


Avgjør konsentrasjon av dopaminagonist-legemidler i blodet om parkinsonpasienter får impulskontrollforstyrrelse?

Vitenskapelig tittel:
Dopaminagonist serumkonsentrasjoner hos parkinsonister med impulskontrollforstyrrelse

Prosjektbeskrivelse:
Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom der det er et betydelig tap av dopaminproduserende nevroner i Substantia nigra. Symptomatisk bruk av dopaminerge legemidler er den vanligste og mest effektive behandling av parkinsonpasienter. Det er imidlertid klart at parkinsonpasienter under behandling med dopaminagonister har økt forekomst av impulskontrollforstyrrelser som patologisk gambling, hyperseksualitet og handlemani. Tidligere studier kan gi mistanke om at serumkonsentrasjon av dopaminagonist kan spille en rolle for utvikling av impulskontrollforstyrrelse. Så vidt vi kjenner til, har dette aldri vært undersøkt. Vi ønsker derfor å gjøre en studie der serumkonsentrasjonen av de to mest aktuelle dopaminagonistene, pramipeksol og ropinirol, blir målt hos parkinsonpasienter med og uten impulskontrollforstyrrelse som står på en fast dose dopaminagonist.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1343 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 01.08.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erik Sveberg Dietrichs
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette er en forsker-initiert studie, og ingen legemiddelforetak eller andre eksterne aktører er involvert. De pasientene som blir inkludert, er pasienter som allerede bruker de aktuelle legemidler som ledd i rutinebehandling i regi av sine egne leger. Vi planlegger å søke om bidrag fra aktuelle eksterne forskningsfond, men studien er ikke avhengig av dette siden omkostningene er små og kan dekkes via interne annuums-midler (bl.a. fra Universitetet i Oslo) hvis ekstern finansiering ikke oppnås. Hovedmedarbeiderne i studien har forskerstillinger der en del av vanlig arbeidstid kan allokeres til arbeidet med denne studien.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK nord
23.08.2018 REK nord
11.04.2019 REK nord