Forskningsprosjekt


Ultralydveiledet kateterinnleggelse i hjernekirurgi

Vitenskapelig tittel:
Er 3D-ultralyd til hjelp for optimal plassering av ventrikkelkateter: En studie av metode

Prosjektbeskrivelse:
Plasseringen av ventrikkelkateter via borehull er en av de vanligste nevrokirurgiske prosedyrene. Indikasjoner er blant annet drenasje av cerebrospinalvæske (permanent eller forbigående) og måling av intrakranielt trykk.Prosedyren gjøres ofte med frihåndsteknikk basert på ytre landemerker på operasjonsstua eller på en intensivavdeling. Det er derimot flere studier som har vist at det er forbedringspotensiale for både treffsikkerhet og plassering.Vi ønsker å utviklet en metode hvor vi kan legge inn et kateter basert på tredimensjonale ultralydbilder tatt under operasjonen. Gangen i operasjonen er den samme foruten bruk av ultralyd og navigasjon. Studien gjøres med håp om å forbedre resultatene og gjøre operasjonen sikrere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1893 Prosjektstart: 30.08.2010 Prosjektslutt: 31.07.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Asgeir S. Jakola
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Bildeveiledet nevrokirurgi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2010 REK midt
24.05.2013 REK midt