Forskningsprosjekt


Hjertesviktmonitorering ved avansert adaptiv servoventilasjon

Vitenskapelig tittel:
Feasibility of respiratory monitoring with advanced Adaptive Servoventilation.(aASV) to predict worsening of heart failure in patients with severe heart failure and predominant central sleep-disordered breathing.

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man inkludere 15 pasienter med hjertesvikt og søvnforstyrrelse for og tilby dem behandling med en pustemakin, adtaptive servoventilajon, som er utviklet spesielt for denne typen søvnforstyrrelser. Behandlingen er utprøvd og dokumentert fra tidligere. Hovedformålet med dette prosjektet er imidlertid å ved hjelp av maskinen, lagre respiratoriske data som muligens vil kunne brukes til å se hvilke parametre som egner seg til varsling av hjertesviktforverring. Prosjektets hypotese er at man ved forverring av hjertesvikt får endrede respiratoriske og ventilatoriske forhold som maskinen vil avdekke. Disse parameterne kan brukes til å varsle om forverring av hjertesvikten i en tidlig fase.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1897 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 20.09.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: jørn einar rasmussen
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst