Forskningsprosjekt


COSTT casestudie Aker

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en delstudie innen COSTT-prosjektet (Co-Ordination Support Through Transparency). COSTT er et fireårig 'Stor-IKT' forskningsprosjekt finansiert av NFRs VERDIKT-program. Hovedmålsettingen med COSTT er å optimalisere helsetjenester som involverer flere aktører ved å tilby teknologi som støtter koordinering gjennom å gi aktørene bedre oversikt. Teknologien er tenkt basert på automatisk fangst av data som indikerer meningsfulle hendelser i sykehuset. Delstudien har tre hovedhensikter: Demonstrere en tidlig prototype på teknologi utviklet i prosjektet, empirisk prøve ut hvorvidt identifiserte hendelser er informative for helsepersonell og gjennomføre brukertester av alternative visualiseringer. COSTT-prosjektet har to sykehus som partnere: Oslo universitetssykehus, Aker og St. Olavs hospital. Delstudien gjennomføres ved Oslo vaskulære senter ved Oslo universitetssykehus, Aker, i forbindelse med en standardisert preoperativ utredningsdag for deres pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2612 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 31.10.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Andreas Økland
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerprosjekt med flere stipendiater, Nivå: dr.gradsstipendiater i hovedprosjektet
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2010 REK midt