Forskningsprosjekt


ABC for bedre mental helse blant ungdom i Norge. Ung-HUNT.

Vitenskapelig tittel:
ABC for bedre mental helse blant ungdom i Norge. Operasjonalisering av ABC (act-belong-commit) indikatorer og assosiasjon til psykisk helse i Ung-HUNT3 (2006-08)

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet vil vi undersøke teorigrunnlaget i ABC (act belong commit)-konseptet for bedre mental helse, i hvilken grad ungdom som rapporterer at de er aktive, gjør noe sammen med andre og gjør noe meningsfullt har bedre mental helse enn andre som i mindre grad rapporterer slik atferd. Spørreskjemadata fra Ung-HUNT3 vil undersøkes med kvantitative analyser. Reultatene kan understøtte en folkehelsesatsing på ABC (act belong commit) for bedre mental helse blant ungdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1194 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap.Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK midt