Forskningsprosjekt


Influence of access to health care on diabetes care among Latinos in rural Iowa counties

Vitenskapelig tittel:
same

Prosjektbeskrivelse:
The purpose of the study is to identfy the specific health needs of Hispanic Americans with diagnosed type 2 diabetes mellitus living in rural Iowa counties.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/141 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 30.06.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Akhtar Hussain
Forskningsansvarlig(e):  University of Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: International Community Health, Nivå: Master's
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst