Forskningsprosjekt


Ernæringsstatus, gastroinyetsinale symptomer og livskvalitet hos voksne pasienter med Cystisk fibrose

Vitenskapelig tittel:
Ernæringsstatus, gastrointestinale symptomer og livskvalitet hos pasienter med cystisk fibrose – en tverrsnittsstudie

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Cystisk fibrose (CF) er en sjelden og arvelig sykdom. Ernæring er en utfordring for mange. Underernæring og vitaminmangel er en kjent komplikasjon. Mål: Pasientene lever lengre og har bedre ernæringsstatus enn tidligere, likevel er underernæring et stort problem. Det er nå kommet nye europeiske anbefalinger om ernæring til CF-pasienter i 2016. Målet er å se hvilke problemstillinger pasientene opplever nå innen ernæring. Metode: Studien er et tverrsnitt studie som vil inkludere voksne pasienter (over 18 år) med CF ved lungepoliklinikken ved Ullevål. Vi kartlegger kostholdet og sammenligne med gjeldende anbefalinger for frisk befolkning og med europeiske anbefalinger. Kartlegger ernæringsstatus, benmineraltetthet, kroppssammensetning, mage- og tarmplager og livskvalitet vha henholdsvis blodprøver, 24-timers recall, vekt, høyde, DXA, GSRS- og CFQ-R skjema. Styrke: Resultater fra studien kan bidra til å styrke pasientsikkerhet og øke kvaliteten på behandlingen av CF-pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1035 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Sedegheh Gharagozlian
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæring, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst