Forskningsprosjekt


Denosumab som adjuvant behandling ved tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall

Vitenskapelig tittel:
A Randomised, Double-Blind, Plcebo-Controlled, Multi-Center Phase 3 Study of Denosumab as Adjuvant Treatment for Women with Early-Stage Breast Cancer at High Risk of Recurrence (D-CARE)

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase III studien er å evaluere hvor sikkert og effektivt denosumab er sammenlignet med placebo, når det gjelder å utsette spredning av kreftsykdommen til skjelettet hos pasienter med tidlig stadium av brystkreft med høy risiko for residiv. Videre vil man undersøke om denosumab kan hindre at kreftsykdommen forverres eller sprer seg til skjelettet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2347 EudraCT-nummer: 2009-011299-32 Prosjektstart: 30.10.2010 Prosjektslutt: 30.03.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erik Wist
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK sør-øst