Forskningsprosjekt


En registreringsstudie av pasienter med kronisk inflammatoriske tarmsykdommer i sør-øst Norge (IBSEN studien). 30 års data

Vitenskapelig tittel:
A registry of chronic inflammatory bowel disease in south-eastern Norway (The IBSEN study). Thirty years follow-up data of an inception cohort with focus on cancer prevalence and mortality.

Prosjektbeskrivelse:
Denne registerstudien startet med inklusjon av mer enn 800 pasienter med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom i perioden 1990-1994 som epidemiologisk undersøkelse av forekomst og klinisk forløp . Studien har så blitt utvidet, og forlengelse av studien ved en sytematisk 5 års, 10 års og senest 20 års klinisk oppfølging (REK søknad 2010/1540) hvor fpasientene var inne til klinisk undersøkelse med interview og blodprøvetaking (Biobank Ibsen2 Rikshospitalet). Personregisteret i Ibsen ble koblet med kreftforekomst fra Kreftregisteret (kontaktperson Gulldbrandsen, Kreftregisteret) og Dødsårsaksregisteret. Det er siden søkt tillatelse å koble registeret med FD trygd data. Det er tillatelse til å beholde registeret til 2023. Vi ønsker nå påny å koble Ibsen registeret med Kreftregisterets data om kreftforekomst, spesifikke kreftdiagnoser og diagnosetidspunkt for å kunne relatere cancer til denne pasientgruppen da det er vist økt forekomst dels pga sykdommens natur og dels pga behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1256 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bjørn Moum
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidler ved avdelingen og UiO forsknings-driftsmidler (kostnader til å uthente data fra Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret). Det er søkt lønnsmidler for Phd hos Xtrastiftelsen og Kreftforeningen, HSØ søkes i sept 19.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK