Forskningsprosjekt


Kjønnsdysfori blant ungdom

Vitenskapelig tittel:
Gender dysphoria in adolescents

Prosjektbeskrivelse:
Noen ungdommer identifiserer seg med et annet kjønn enn det de ble tildelt ved fødselen, og ønsker å endre kroppen eller ha et annet kjønnsuttrykk enn det som er forventet. Ubehaget kalles kjønnsdysfori. De siste tiårene har det blitt utviklet hormonell og kirurgisk behandling som kan endre kropp og utseende mer i samsvar med hvordan personen ønsker det, med mål om å redusere kjønnsdysforien. Studier har vist at mange ungdommer får det bedre etter denne behandlingen og overgangen til et annet kjønn. Samtidig er det mange som rapportere psykiske symptomer og kjønnsdysfori etterpå. Det har vært gjort lite forskning på hvordan ungdommer selv opplever kjønnsdysfori, hvordan dette arter seg hos ulike personer og de underliggende psykologiske prosessene hos den enkelte. Ca. 20 ungdommer i alderen 13 - 18 år henvist til Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme blir derfor intervjuet om hvordan kjønnsdysfor oppleves innenfra. Materialet blir analysert i et fortolkende perspektiv.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1088 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 01.05.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ira Haraldsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert som et doktorgradsprosjekt, med fullstendig økonomisk støtte fra Extrastiftelsen. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi , Nivå: dr.grad
Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst