Forskningsprosjekt


Delirium i sykehjem

Vitenskapelig tittel:
Delirium in longterm care

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker gjennom dette prosjektet å kartlegge forekomst av akutt endring i helsetilstand og delirium/akutt forvirring hos personer som bor på sykehjem. Delirium er vanlig blant akutt syke eldre innlagt i sykehus, men forekomsten av delirium i norske sykehjem er ikke kjent. Prosjektet vil gi ny kunnskap om forekomst av delirium i forbindelse med akutte endringer hos pasienter bosatt i norske sykehjem, samt om risikofaktorer og utløsende faktorer for delirium blant sykehjemspasienter. På denne måten vil vi kunne bidra til økt fokus på og økt kompetanse om delirium i sykehjem. Det vil bli samlet inn bakgrunnsopplysninger om 200 pasienter fra 3 ulike sykehjem, og hver gang én av disse pasientene har en akutt endring i sin helsetilstand, vil pasientene bli kartlagt for tegn til delirium over en periode på én uke..
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1099 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Maria Krogseth
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sørøst-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Masterstudent gjør dette arbeidet som en del av sin mastergrad, og mottar ikke lønn for arbeidet. Prosjektleder er førsteamanuensis II ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og veileder for masterstudent. 

Ingen av prosjektmedarbeiderne mottar spesifikk betaling for gjennomføring av aktuelle prosjekt utover deres ordinære lønn.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Avansert klinisk sykepleie, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2018 REK sør-øst