Forskningsprosjekt


Hvorfor oppsøker barn og unge med cerebral parese fastlegen?

Vitenskapelig tittel:
Why and when do children with cerebral palsy consult the general practising physician ? A Norwegian survey of children 0-18 years old with cerebral palsy compared to the general child population.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tilhører gruppen av prosjekter om cerebral parese (CP) ved OUS. Formålet er å studere om behandlingen utenfor sykehus kan bli bedre ved å undersøke om og hvorfor barn med CP oppsøker fastleger og spesielt om fastleger er involvert i behandling av smerter. Bakgrunnen er at helsetjenester til funksjonshemmede barn er dårlig koordinert og tre av fire barn med CP har smerter. Gjeldende oppfatning er at den høye smerteforekomsten ved CP kan minskes ved bedre helsetjenester. Prosjektet er en populasjonsbasert kohortestudie med utgangspunktet i barn som er registrert i CPRN/CPOP (Cerebral Parese Registeret i Norge/Cerebral Parese Oppfølgingsprogram). Vi vil hente data om årsak til kontakt med fastleger fra KUHR–databasen (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) for barn med og uten CP og sammenlikne disse. Sammenlikning med barn uten CP er nødvendig fordi alle barn går til lege og smerter er et vanlig symptom. Funnene vil veilede tiltak for behandling og samhandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1250 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.03.2028

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Kjersti Ramstad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes finansiering gjennom Extrastiftelsen og Helse Sør-østForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst