Forskningsprosjekt


Prospektiv registrering av behandling av svær ufrivillig avførings lekkasje med Anal SphinKeeper

Vitenskapelig tittel:
Anal SphinKeeper in the treatment of faecal incontinence: A multicenter quality registry

Prosjektbeskrivelse:
Sphinkeeper operasjon er nu rutine ved operasjon for ufrivillig avgang av avføring. Ved operasjonen plasseres 10 stav formede proteser mellom indre og ytre anale lukkemuskel. Studiet har til hensikt at vurdere effekten på antallet av lekkasjer etter 3 og 12 måneder. Komplikasjoner vil bli registret. En slut kontroll ved 60 måneder har til hensikt at vurdere hvor mange pasienter som fremdeles er fornøyd med prosedyren. Studiet er et skandinavisk initiativ med deltakende sentre fra Norge og Danmark i alt 4 sentre. Studiepasienter inkluderes og følges i et prospektivt design. Se vennligst protokoll
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1000 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 31.05.2026

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Steen Buntzen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Klinikkenes eget initiativ. Leverandør SACO Med A/S, Danmark) av operasjonskit har tilbudt rabat på de første 10 kits til hvert senter samt utlån av utstyr til analfysiologi under studiens gang. SACO Med A/S har ingen innflydelse hverken protokoll, innsamling, bearbeidning og publisering av data.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2018 REK nord