Forskningsprosjekt


Tilbakefall etter operasjon for kreft i bukspyttkjertelen

Vitenskapelig tittel:
Patterns, predictors, survival and treatment of recurrence following pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma

Prosjektbeskrivelse:
Pankreaskreft er 4. hyppigste årsak til kreftrelatert død. Kirurgisk reseksjon er eneste mulighet for langtidsoverlevelse (5-års overlevelse 15-25 %). Selv etter kirurgisk behandling utvikler de fleste pasienter tilbakefall. Dette er en studie hvor pasienter som har utviklet tilbakefall etter operasjon for pankreaskreft blir analysert mhp lokalisasjon av tilbakefall (lokal- eller fjernspredning), behandling av tilbakefall og overlevelse etter påvist tilbakefall. Pasienter med tilbakefall tilbys idag evt palliativ cellegiftbehandling eller strålebehandling. For å bedre prognosen for pasienter som er operert for pankreaskreft er det viktig å fokusere på tidspunktet hvor tilbakefallet inntreffer og om det kan identifiseres grupper av pasienter med bedre overlevelse hvor en mer aggressiv behandling av tilbakefallet vil kunne være aktuelt (dvs utprøvende kirurgisk eller medikamentell behandling). Resultatene fra studien vil kunne føre til forbedringer i behandlingen på et nasjonalt nivå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1060 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Jørgen Labori
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehusForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst