Forskningsprosjekt


En randomisert studie som sammenligner direkte fremre tilgang med direkte laterale tilgang hos pasienter med fractura colli femoris som skal opereres med totalprotese.

Vitenskapelig tittel:
A randomized controlled trial comparing the direct anterior approach to the direct lateral approach in patients with a femoral neck fracture receiving a total hip prosthesis - a 1 year follow-up study.

Prosjektbeskrivelse:
Gjennom vår studie vil vi kunne vise om en muskelsparende fremre tilgang til hofteleddet vil gi en bedre funksjon og mindre smerter hos pasienter med dislokerte lårhalsbrudd. Det er en longitudinell randomisert kontrollert studie. 130 pasienter vil bli randomisert til enten en muskelsparende fremre tilgang eller en tradisjonell direkte lateral tilgang der begge gruppene får implantert en totalprotese. Vi vil bruke anerkjente funksjonstester, spørreskjemaer, blodprøver, samt radiologiske undersøkelser. Primært vil jeg undersøke hvorvidt det er en forskjell i funksjon 2,6 og 12 uker, samt 1 år postoperativt mellom gruppene ved å bruke Timed Up and Go-test, The Forgotten Hip Score, samt Oxford Hip Score. Sekundært vil jeg måle generell livskvalitet ved å bruke EQ5D, operasjonstid, blødning, måle CK nivå som er et mål på muskeltraume, CRP, radiologiske resultat, hvorvidt pasienten utskrives til institusjon eller hjem, samt komplikasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/935 Prosjektstart: 02.07.2018 Prosjektslutt: 03.07.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øystein B. Lian
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det skal søkes midler fra regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon ved NTNU.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.D., Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK midt
19.09.2018 REK midt
05.12.2018 REK midt