Forskningsprosjekt


Intervensjonsstudie i tidlig rehabiliteringsfase etter alvorlig traumatisk hjerneskade

Vitenskapelig tittel:
Intervensjonsstudie i tidlig rehabiliteringsfase etter alvorlig traumatisk hjerneskade

Prosjektbeskrivelse:
Dette er et mastergradprosjekt der man skal sammenlikne to former for å informere pasienter med alvorlig hjerneskade i forkant av ADL-trening. Man vil gi informasjon verbalt, eller taktilt. Det skal inkluderes 15 - 20 pasienter. Hver pasient skal få intervensjon 20 ganger, 10 ganger med hver av de to ulike typer informasjon. Seansen skal videofilmes og effekt på situasjonsforståelse bedømmes fra disse, av noen få fagpersoner. Effekten skal sammenholdes med kliniske parametere for den enkelte pasient.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/135 Prosjektstart: 10.08.2009 Prosjektslutt: 06.01.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Unni Sveen
Forskningsansvarlig(e):  Enhet for tidlig rehabilitering
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag vitenskap, Universitetet i Oslo, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst
17.06.2009 REK sør-øst