Forskningsprosjekt


Effekt av cellegiftbehandling på blodets koagulasjon i pasienter med diffust storcellet B-celle lymfom

Vitenskapelig tittel:
The effect of chemotherapy on blood coagulation in patients with diffuse large B-cell lymphoma – The CHEMOGULATION study

Prosjektbeskrivelse:
Kreftpasienter har økt risiko for blodpropp i samleårene sammenliknet med andre. Kreftpasienter har også økt risiko arteriell blodpropp som for eksempel hjerteinfarkt og infarkt i hjernen. Cellegiftbehandling er en av årsakene til den økte blodpropprisikoen. En av kreftformene med høyest blodproppforekomst er diffust storcellet B-celle lymfom (DSBCL). Denne studien ønsker å undersøke hvordan DSBCL og cellegiftkombinasjonen RCHOP øker risikoen for blodpropp. Pasientene vil bli inkludert når de har fått kreftdiagnosen og det vil bli tatt blodprøver før oppstart av cellegift og etter første kur med RCHOP. Det vil videre bli inkludert kontroller som ikke har lymfom. Dermed vil vi kunne sammenlikne DSBCL pasienter med kontroller som ikke har DSBCL. I tillegg vil sammenlikne DSBCL pasientene med seg selv før og etter cellegift. Målet med studien er å finne mekanismen for hvordan DSBCL og cellegift øker risikoen for blodpropp med tanke på senere forebyggende tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1056 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2039

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anders Erik Astrup Dahm
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har ikke finansiering foreløpig. Det søkes midler fra Kreftforeningen og Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD og/eller Post-doc
Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2018 REK sør-øst