Forskningsprosjekt


Talazoparib for prostatakreft med spredning og DNA reparatur defekter

Vitenskapelig tittel:
TALAPRO-2, A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Talazoparib WITH BACKGROUND ENZALUTAMIDE in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer With DNA Damage Repair Deficiencies

Prosjektbeskrivelse:
Metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC)representerer en livstruende sykdom som de fleste pasienter til slutt dør av. Selv om det finnes en rekke godkjente medikamenter som kan forlenge livet og forbedre livskvalitet til disse pasientene, er leveutsiktene allikevel begrenset på som regel noen få år, for noen pasienter mye mindre enn det. Det er derfor fremdeles behov for å utvikle bedre behandling. Talazoparib er in såkalt PARP inhibitor, et medikament som blokkerer et sentralt enzym for reparatur av skader i arvesubstansen (DNA). Talazoparib kombinert med et annet nyere medikament (Enzalutamid) testes for behandlingen av mCRPC med forandringer i DNA-reparaturgener i svulstene. Denne studien skal vise om tilføyelsen av Talazoparib til Enzalutamid gir ekstra fordeler (som forlenget liv, bedre livskvalitet eller forlenget tid til progresjon) sammenlignet med bare Enzalutamid alene. Dette er en fase 3, multisenter, randomisert, dobbeltblind, placebo-kontrollert studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/151 EudraCT-nummer: 2017-003295-31 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 01.11.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Daniel Heinrich
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor for studien er legemiddelfirmaet Pfizer ltdForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2019 REK sør-øst