Forskningsprosjekt


Ekkokardiografi i HUNT3

Vitenskapelig tittel:
Echocardiography in the 3rd wave of the Nord-Trøndelag Health Study - Echocardiography in HUNT3

Prosjektbeskrivelse:
Denne reviderte protokollen bygger på prosjektet Vevsdoppler i HUNT3 (REK godkjenning 4.2009/397). I dette prosjektet samlet vi inn ekkokardiografiske data via komplette undersøkelser av 1296 antatt friske individer som deltok i HUNT3 i perioden jan 2007-juni 2008. Alle deltakerne hadde oppgitt å være uten kjent hjertesykdom, diabetes og hypertensjon ved oppmøte i HUNT3. Etter ekkokardiografisk vurdering ble det funnet signifikant patologi hos 30 individer, og disse ble ekskludert fra videre analyser. De resterende 1266 individene har dannet en av de største populasjonene for beskrivelse av normal hjertefunksjon ved ulike ekkokardiografiske metoder. Vi søker nå fornyet godkjenning for å bruke disse dataene videre. Bruken er i tråd med originalsøknad og godkjente endringsmeldinger fra tidligere. Den omsøkte bruken av datamaterialet er spesifisert i den vedlagte protokollen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/929 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres via driftsmidler og småforsk-midlerForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK midt