Forskningsprosjekt


Proteomikk ved hjertesykdom

Vitenskapelig tittel:
Proteome Wide Association Analysis of Incident Cardiovascular Disease in Framingham Heart Study and the HUNT Study

Prosjektbeskrivelse:
Sirkulerende biomarkører kan gi informasjon om risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. Aptamerbasert proteomikk er et lovende nytt verktøy innen persontilpasset medisin som muliggjør måling av mange sirkulerende proteinbiomarkører i et lite prøvevolum. Kombinasjon av flere biomarkører som gjenspeiler ulik patofysiologi kan gi oss mer detaljert innsikt i sykdomsprosesser. Målsettingen med prosjektet er å identifisere nye og bedre paneler av biomarkører som kan forutsi sykdomsutvikling, gi mer treffsikker diagnostikk og nye mål for legemiddelutvikling. I denne studien vil to av verdens ledende epidemiologiske undersøkelser samarbeide: den amerikanske Framingham Heart Study og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Deltakere i disse prospektive observasjonsstudiene, som har fått utført såkalt Somascan proteomikk analyse, vil bli inkludert. Statistisk og bioinformatisk analyse vil bli utført og data fra de to studiene vil bli kombinert og validert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/784 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 01.05.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torbjørn Omland
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Allerede finansiert.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
HUNT biobank
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2018 REK sør-øst