Forskningsprosjekt


Bra fett eller farlig fett - fettvevsbiologi i pasienter med sykelig overvekt

Vitenskapelig tittel:
Good fat – bad fat: Regulation of adipose tissue distribution, and implications for metabolic health

Prosjektbeskrivelse:
Fedme og fedmerelaterte følgesykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom er en global helseutfordring. Mye tyder på at fettfordelingen sier mer om risiko for metabolsk sykdom enn total mengde kroppsfett. Fett distribuert rundt overkropp og mage er assosiert med høyere metabolsk risiko sammenliknet med fett på nedre del av kroppen som på baken og lårene. Mer kunnskap om mekanismer som regulerer fettvevsdistribusjon er viktig for å optimalisere forebygging, diagnostikk og behandling av fedme og fedmerelaterte følgesykdommer. Gitt vår erfaring innen fettvevsbiologi, vil vi studere molekylære mekanismer som kan fremkalle metabolske forstyrrelser og dysfunksjonell fettfordeling i pasienter med sykelig overvekt. Ved å kombinere molekylære analyser i stamceller og adipocytter fra abdominalt og gluteofemoralt fett fra personer med normal vekt samt sykelig overvekt vil vi kunne identifisere mekanismer bak fettvevsspesifikk fettutvidelse og markører som kan forutsi metabolsk sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/660 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst

UiO (med egenandel)

Sykehuset i Vestfold og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-ØstForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.04.2018 REK sør-øst