Forskningsprosjekt


Effekt av FODMAP reduksjon på symptomer hos cøliakipasienter på glutenfri kost

Vitenskapelig tittel:
Effect of FODMAP reduction on persistent GI symptoms in celiac patients.

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien ønsker vi å kartlegge forekomsten av vedvarende mage-tarmplager, etterlevelse av glutenfri kost samt inntak av FODMAP hos voksne cøliakere (Studie A). Norsk Cøliakiforenings medlemmer vil bli invitert til å delta i studien. Vi kommer til å bruke et web-basert spørreskjema for å gjøre det enkelt få svare. Deltagere som rapporterer mye mage- og tarmplager vil deretter bli invitert til en randomisert og kontrollert studie (Studie B). De vil bli delt inn i to grupper der den ene gruppen vil få råd om å redusere inntaket av FODMAP, og den andre gruppen vil få veiledning om å følge en streng glutenfri kost. Deltagerne skal registrere mage- og tarmplager før og etter fire uker med studiediettene. Vi vil undersøke om det er forskjell på mage- og tarmplager mellom de to gruppene. Det vil også bli tatt blod- og avføringsprøver. Resultatene vil gi ny kunnskap om hvordan man kan tilpasse kostråd til denne pasientgruppen, og forhåpentligvis bidra til at de får et bedre liv.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1055 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 01.06.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut E. A. Lundin
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Helse Sør-ØstForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæringsfysiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst