Forskningsprosjekt


Hva med synsvanskene? -ser du meg slik jeg ser deg?

Vitenskapelig tittel:
Visual deficits in subacute stroke rehabilitation

Prosjektbeskrivelse:
Tilbudet til pasienter med hjerneslag som har synsvansker er svært begrenset. Det er manglende kompetanse og kapasitet, både i spesialist- og primærhelsetjenesten innenfor synsrehabilitering. Det er behov for ny kunnskap og nye metoder for kartlegging av synsfunksjon hos denne pasientgruppen. I tråd med anbefalinger i regional plan for habilitering- og rehabilitering er målet med prosjektet: - å utarbeide en strukturert metode for kartlegging av synsvansker hos pasienter med hjerneslag som har uttalte kognitive vansker og/eller afasi. Kartleggingen skal utføres tidlig i rehabiliteringsfasen. - Å teste om eye - tracking briller hyppigere avdekker synsvansker hos pasienter med hjerneslag. Informasjonen vi innhentes ved bruk av standardiserte tester, med og uten bruk av eye-tracking briller. Det vil sammenlignes resultater fra utredning med og uten briller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/903 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Tina Taule
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjennomføres med midler fra Extrastiftelsen, i samarbeid med Norsk forening for slagrammede.

Initieringsmidler til tidligere prosjekt gjennom innovasjonsmidler ved Helse BergenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
30.05.2018 REK vest
05.06.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest